Rabobank Breda

De Zonnebloem Laurens-Ginneken

De Zonnebloem geeft mensen met een fysieke beperking, voor wie eenzaamheid dreigt, mogelijkheden om contacten te leggen en erop uit te trekken door huisbezoek en dagactiviteiten.
De Zonnebloemvrijwilligers brengen vriendschappelijke huisbezoeken aan gehandicapten, zieken en ouderen. Tijdens deze bezoeken staan gezelschap, aandacht en persoonlijk contact centraal.
Wie alleen staat of aan huis gebonden is mag een beroep op ons doen.

Bestedingsdoel

Voor continuering van dag en of middag activiteiten voor gasten van Zonnebloem Laurens-Ginneken, welke door beperking minder toekomen aan sociale en vreugdevolle activiteiten en ervaringen.
Ga naar de website van De Zonnebloem Laurens-Ginneken
Resultaat:€ 220,39