Rabobank Breda

De Zilverberk

Aankoop en onderhoud van ouderencentrum De Zilverberk voor KBO Prinsenbeek ten behoeve van 1250 leden en 700 bezoekers per week.

Bestedingsdoel

Bij gelijktijdig gebruik van grote zaal en kleine zaal stoort men elkaar. Nu komt er een geluidsdichte vouwwand waardoor meerdere activiteiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.
Resultaat:€ 1.706,93