Rabobank Breda

Bijenhoudersvereniging De Haghe

Bijenhoudersvereniging De Haghe verzorgt educatie, leidt nieuwe imkers op, stimuleert een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten, waaronder honingbijen, werkt nauw samen met andere natuurorganisaties. Onze activiteiten sluiten aan bij de nota "Duurzaamheidsvisie Breda 2030".

Bestedingsdoel

Het ontwikkelen van educatief materiaal ten behoeve van de burgers in het werkgebied van Bijenhoudersvereniging De Haghe. Het gaat met name om educatie, het inzaaien van beschikbare percelen met medewerking van burgers in het kader van projecten voor schoolkinderen. Het toegankelijk maken van informatie over bestuivende insecten, met name honingbijen.
Ga naar de website van Bijenhoudersvereniging De Haghe
Resultaat:€ 795,13