Rabobank Breda

Groen&Bloem Breda

Zoveel mogelijk mensen plezier laten beleven in het omgaan met bloemen en planten. Mogelijk maken dat mensen deel kunnen nemen aan activiteiten van Groei & Bloei, zoals lezingen, cursussen, workshops op gebied van tuinieren, groen en leefomgeving en bloemsierkunst en natuur en milieu, organiseren van fiets- en wandeltochten en excursies , open tuinen en tegengaan van verstening van de leefomgeving, elkaar vinden in het delen en uitdragen van groenbeleving en kennis van al wat groeit en bloeit.

Bestedingsdoel

Het zorgen dat mensen deel kunnen nemen aan activiteiten op gebied van groen en groenbeleving, en klimaatverandering,organiseren van lezingen, workshops, cursussen, open tuinen, fiets- en wandeltochten, groenmarkt, bloemsierkunst, tuinclub, rotstuinclub. Van elkaar leren en kennis delen.
Resultaat:€ 90,75