Rabobank Breda

Jeu de boules vereniging Bavel

De Jeu de Boulesvereniging viert dit jaar haar 40 jarig bestaan. Momenteel heeft zj 38 leden uit Bavel en omgeving. Elke maandag- , woens- en vrijdagmiddag wordt er gespeeld vanaf 14.00 uur. De leden kunnen naast deze speelmiddagen deelnemen aan een interne competitie en het jaarlijkse dorpentoernooi. Eenmaal per jaar houden wij een nieuwjaarsreceptie met aansluitend een algemene ledenvergadering.

Bestedingsdoel

Graag willen wij de directe omgeving van de Jeu de Boules banen opvrolijken met stoelen en jeu de boules attributen. Hiervoor is een eigen berging nodig. Gezelligheid staat voorop.
Resultaat:€ 82,11