Rabobank Breda

Sociƫteit "Doel-Punt"

Het zijn van een ontmoetingsplek voor mensen als versterking van een eigen netwerk en daarmee behoud van leefomgeving, gemeenschap en buurt. Door middel van activiteiten zoals tekenen, handenarbeid, techniek, kunst, etc. ontplooiing, versterking netwerk/elkaar ontmoeten.

Bestedingsdoel

Aanschaf/onderhoud gereedschap en materialen voor activiteiten zoals tekenen, schilderen, handenarbeid, textiele werkvormen, biljarten, kaarten, etc.
Resultaat:€ 38,89