Rabobank Breda

Stichting De Nieuwe Meidoorn

De stichting wil zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van buurtbewoners van Tuinzigt en Westerpark ondersteunen.
Het doel is te stimuleren, begeleiden bij activiteiten, mede organiseren van activiteiten op educatief, cultureel, recreatief en maatschappelijk terrein, teneinde hen beter in staat te stellen kritisch en opbouwend aan de samenleving deel te nemen. Hen te helpen bij het bevorderen van een harmonische en democratische samenleving, rekening houdend met de daarin optredende veranderingen

Bestedingsdoel

Het zo goedkoop mogelijk kunnen aanbieden van de accommodatie aan de groepen en personen afkomstig uit beide wijken om activiteiten in het gebouw te kunnen organiseren voor de bewoners uit beide wijken.
Ga naar de website van Stichting De Nieuwe Meidoorn
Resultaat:€ 69,14