Rabobank De Kempen

Koninklijke Harmonie U.N.A.

Koninklijke Harmonie Uitspanning na Arbeid heeft zich ontwikkeld tot een moderne vereniging met een slagwerkgroep en een harmonie-orkest. De vereniging kent een rijke historie en cultuur en heeft in de loop der jaren een flinke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het uitdragen van amateurmuziek in Valkenswaard.

Bestedingsdoel

De extra ondersteuning van de Rabobank Clubkas Campagne wordt door Koninklijke Harmonie UNA gebruikt om (toekomstige) jeugdleden een muzikaal culturele vorming te bieden. Dit gebeurt door werving, jeugd optredens en andere activiteiten, extra ondersteuning om ze te laten ontdekken hoe mooi het is om in verenigingsverband muziek te maken. Onder het motto: van deze muzikale vorming heb je heel je leven plezier van.
Ga naar de website van Koninklijke Harmonie U.N.A.
Resultaat:€ 376,00