Rabobank De Kempen

Buurtverg ONS Buurtje

Wij als buurtvereniging doen ons best om de leefbaarheid en sociale contacten in de buurt te verbeteren, door het organiseren van diverse activiteiten.

Bestedingsdoel

Omdat we in oktober 2019, 25-jaar bestaan als buurtvereniging, willen we groots uitpakken om dit jubileumfeest te vieren.
Resultaat:€ 64,32