Rabobank De Kempen

Buurtver. 't Hoogeind

Buurtvereniging

Bestedingsdoel

Een groots feest om het jubileum te vieren voor jong en oud in onze buurt
En voor de leefbaarheid en saamhorigheid in onze buurt te vergroten en te behouden
Resultaat:€ 143,47