Rabobank De Kempen

Jagersvereniging Weebosch

Jagersvereniging die zorg draagt voor de verkeersveiligheid op de wegen rond de Weebosch. En die alles doet om de schade aan de gewassen bij akkerbouwers te voorkomen of zoveel mogelijk in te perken.

Bestedingsdoel

Het tegemoet komen in de kosten die de leden en de vereniging moeten maken.
Onder anderen investeringen in nachtzicht en hoogzitten. Deze zijn nodig om het opkomende Wilde zwijn tegen te gaan. Zodat de schade door deze wildsoort geminimaliseerd kan worden.
Resultaat:€ 128,63