Rabobank De Kempen

E.H.B.O. Bergeyk

Educatie leden en Hulpverlening bij Bergeijkse evenementen

Bestedingsdoel

Aanschaf nieuw materiaal voor betere educatie van leden