Rabobank De Kempen

Gemengd Koor D'Eyckelbergh

Gemengd Koor d'Eyckelbergh maakt al 60 jaar actief deel uit van de Bergeijkse gemeenschap.
Het koor treedt o.a. jaarlijks op in De Kattendans, luistert de Bergeijkse Dodenherdenking mee op, verzorgt een optreden voor bewoners van Het Hofhuys, etc. De 48 zangers en zangeressen verrassen het publiek nog altijd. Afgelopen jaar nog met een zeer succesvol meezing-concert!

Bestedingsdoel

Met Rabo Club Support bijdrage willen we nieuwe bladmuziek aanschaffen, voor verrassend nieuwe optredens
Ga naar de website van Gemengd Koor D'Eyckelbergh
Resultaat:€ 311,69