Rabobank De Kempen

Buurtvereniging Malando

Malando is een buurtvereniging met als doelstelling het organiseren van sociale bijeenkomsten voor de leden om de leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt te versterken. De "buurt" bestrijkt in eerste instantie de straten Mariannestraat, ALexanderstraat, ANnapauwlonalaan en burg. van DOmmelenlaan in Aalst.

Bestedingsdoel

In oktober organiseren we een bourgondische avond, waarvoor we de eigen bijdrage van de leden tot een minimum willen beperken.
Resultaat:€ 128,63