Rabobank De Kempen

Buurtvereniging De Dijkgraovers

Buurtvereniging van de straten Schapendries, Zicht, Postelseweg, Laaghuizerweg, Hoogkar, Haam, Heilige Geeststraat en Wanmolen.

Bestedingsdoel

Het bedrag zal besteed worden aan activiteiten voor onze leden bestaande uit een kindergroep en voor de volwassenen/65-plussers.
Ga naar de website van Buurtvereniging De Dijkgraovers