Rabobank De Kempen

Buurtver. 't Kerkeland

Ter besteding voor onze leden

Bestedingsdoel

Met de bijdrage realiseren wij verschillende activiteiten voor de club: Sinterklaas voor de kinderen, Kerst attentie voor de ouderen, Fietstocht,
Wandeltocht met stamppot buffet, Brunch, Attentie bij geboorte; ziekte en overlijden. Jaarfeesten, BBQ. enz.
Resultaat:€ 212,74