Rabobank De Kempen

Katholieke Bond van Ouderen Afd. Duizel

Lezingen op medisch vlak, hiervoor zijn specialisten (artsen of chirurgen) nodig die een goed en correcte uitleg over en bepaald onderwerp kunnen geven

Bestedingsdoel

om een gezamenlijke kerstviering voor iedereen toegankelijk te maken willen we de kosten daarom ook zo laag mogelijk te houden.
Resultaat:€ 504,64