Rabobank De Kempen

Buurtver. D'N Ouwe Toren

BV D'n Ouwe Toren is een gezelligheidsvereniging bedoeld om de onderlinge contacten in de buurt te vergroten door middel van activiteiten.

Bestedingsdoel

De samenhorigheid in de buurt vergroten we door voor de kinderen o.a. paaseieren te verstoppen en een Sinterklaas te vieren. Voor de volwassenen organiseren we o.a. een kerstborrel, gaan een keertje Jeu de Boules spelen en wat verder uit de wensen van de leden voortkomt.
Resultaat:€ 168,21