Rabobank De Kempen

Kath. Bond van Ouderen

Ons doel is in de breedste zin de belangen van de senioren in Reusel te behartigen en de samenhang te verhogen. zie onze website kbo-reusel.nl

Bestedingsdoel

Door de steeds doorgaande kortingen op de gemeentelijke en provinciale subsidies en het steeds grotere beroep dat wordt gedaan in het kader van mantelzorg, vrijetijdsbesteding etc. hebben wij de centen hard nodig. Voor de vele activiteiten zie www.kbo-reusel.nl
Resultaat:€ 1.320,96