Rabobank De Kempen

D'n Aachterûm Reusel

De Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen Reusel heeft tot doel het beheer en de exploitatie van D'n Aachterûm, waarin de ruimten zijn bestemd voor recreatieve, educatieve en ontspannende activiteiten voor de 1200 leden van de KBO Reusel.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is om alle activiteiten in D'n Aachterûm alsmede de consumptieprijzen voort de ouderen betaalbaar te houden, zodat die prijzen geen belemmering v oor de ouderen hoeven te zijn om aan activiteiten deel te nemen. Bestedingsdoel is dus: bijdrage in de exploitatie.