Rabobank De Kempen

Buurtver.'t Huukske

Buurtvereniging BV t Huukske, een gezellige buurtvereniging van Reusel.

Bestedingsdoel

Bevorderen van de samenhorigheid en leefbaarheid van de Buurt. Dit door activiteiten voor zowel kinderen, jeugd als volwassen te organiseren. Buurtpreventie, een BBQ, een fietstocht maar ook de afvalinzameling met een gezellige lunch.