Rabobank De Kempen

B.V.'De Vlassert'

Buurtvereniging

Bestedingsdoel

Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud ter bevordering van de saamhorigheid in de buurt.
Resultaat:€ 351,27