Rabobank De Kempen

't B(r)Ouwersgilde

't B(r)ouwersgilde is een vereniging die jaarlijks een praalwagen bouwt die tijdens carnaval te aanschouwen is in de straat van de Kempen. De vereniging telt bijna 60 leden waarvan de leeftijd varieert van 14 jaar tot 40 jaar. Jong en oud werken nauw samen wat een mooie combinatie van mensen vormt. Naast het bouwen van een praalwagen organiseren we ook festiviteiten voor de omgeving zoals het Oktoberfest Reusel.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is het financieren van de bouw van een praalwagen voor carnaval. Jaarlijks doen wij mee met de optochten in de Kempen. Dit zou een extra steuntje in de rug zijn voor ons waardoor we bouwmateriaal kunnen aanschaffen en een toekomst voor ons meer verzekerd is en de club niet ten onder gaat. Jaar na jaar willen we ons verder ontwikkelen en vernieuwen in thema's en techniek zodat we niet stil komen te staan. Deze actie kan ons weer een heel eind verder de toekomst in sturen.
Ga naar de website van 't B(r)Ouwersgilde
Resultaat:€ 712,43