Rabobank De Kempen

K.B.O. Afd. Lage Mierde

Activiteiten ontwikkelen bestemd voor de ouderen in ons dorp + actuele informatie verstrekken, speciaal bestemd voor ouderen.

Bestedingsdoel

Omdat we in 2020 60 jaar bestaan, willen we hier extra aandacht aan besteden, ook aan niet-leden, met een feestelijke dag, eventueel aangevuld met een extra activiteit.
Resultaat:€ 247,37