Rabobank De Kempen

Kath.Bond v.Ouderen Hulsel

KBO Hulsel is een afdeling van KBO Brabant en Kring Reusel -De Mierden.
Ons motto: Samen actief en inspirerend voor iedereen. Ontmoeting is ons uitgangspunt. Samen interesses delen en zorgen dat de ouderen zich kunnen blijven ontwikkelen. KBO Hulsel probeert eenzaamheid onder oudere mensen te voorkomen, en haalt mensen uit hun isolement, door activiteiten te organiseren.

Bestedingsdoel

We starten met een Eetproject. Telkens de 1e woensdag van de maand in samenwerking met Zorg en Welzijn in 't Drieske te Hulsel. Het Samen Eten bevordert de sociale contacten en haalt mensen uit hun isolement. Op deze manier kan men de leefbaarheid in een klein dorp bevorderen... Om mensen met een wat kleinere beurs in staat te stellen om aan dit Samen Eten deel te nemen mag het prijskaartje van het diner niet te hoog worden.
Een financiƫle bijdrage van Rabo Clubsupport is daarom zeer welkom.
Resultaat:€ 529,37