Rabobank De Kempen

Handboogvereniging Ona

Beoefening en bevordering van de handboogsport in meest ruime zin. In het kader van vernieuwing en uitbreiding van activiteiten willen wij ons naast de handboogsport onder andere ook gaan richten op de wedstrijdsport met luchtdrukwapens.

Bestedingsdoel

In het kader van vernieuwing en uitbreiding van activiteiten als voornoemd zijn aanpassingen aan onze accommodatie nodig. Bovendien kan ons clubgebouw na 20 jaar wel een opfrisbeurt gebruiken.
Resultaat:€ 168,21