Rabobank De Kempen

De Arkduif Postduivenvereniging

De Arkduif bestaat inmiddels 116 jaar. Enkele jaren geleden hebben we moeten besluiten om met de toen nog actieve duivenmelkers in Bladel aansluiting te zoeken bij de vereniging in Reusel.
We proberen met de bladelse liefhebbers De Arkduif in stand te houden tot hopelijk het tij in de toekomst keert voor de duivensport en ook de jeugd deze sport gaat ontdekken, als het b.v. mogelijk wordt duiven vanaf de losplaats naar huis te volgen door een chip in de ring.

Bestedingsdoel

Vereniging (inmiddels 116 jaar oud) in stand proberen te houden totdat de duivensport wellicht door de jeugd wordt ontdekt.