Rabobank De Kempen

Buurtver. 'Binnenweg'

Buurtvereniging

Bestedingsdoel

De saamhorigheid in de buurt verhogen door het organiseren van diverse activiteiten voor jong & oud.
Resultaat:€ 217,69