Rabobank De Kempen

Biljartver. L'Union

Sportvereniging die de biljartsport promoot en beoefent in verenigingsverband.

Bestedingsdoel

Organisatie en deelname aan biljartwedstrijden en toernooien
Resultaat:€ 128,63