Rabobank De Kempen

Buurtver. De Velden

Een buurtvereniging met als doel jong en oud binnen reusel samenbrengen

Bestedingsdoel

Onze buurt organiseert activiteiten trap gen en cursussen voor jong en oud.
Om deze 2 doelgroepen samen te brengen.
Samen genieten en op zijn tijd ook iets leren van elkaar.
Ook buiten onze buurt kunnen reuselnaren hieraan deelnemen.
Of we organiseren het Sam en met andere buurtvereningingen of stichtingen binnen reusel.
Zodat onze buurt gezellig blijft elkaar kent en veilig is om te wonen