Rabobank De Kempen

Buurtver. De Biezen

Buurtvereniging met als doel het bevorderen van onderlinge contacten, het organiseren van diverse activiteiten en het behartigen van de belangen van de buurt en haar bewoners.

Bestedingsdoel

Het opknappen en vervangen van de geboorte- en welkomstborden, zodat deze weer eigentijds zijn en met trots geplaatst kunnen worden.
Resultaat:€ 237,48