Rabobank De Kempen

Buurtver. 't Meulenend

Buurtvereninging 't Meulenend bestaat 42 jaar. Als bestuur en bestuursondersteuners bestelen we veel tijd om leden betrokken te houden bij de vereniging. Een lastige klus in een tijd waar druk een mode woord lijkt te zijn. We proberen door aanbieden van een gevarieerd jaarprogramma alle leeftijden van onze vereniging te bedienen.

Bestedingsdoel

Wij zijn van mening dat iedereen tijd heeft om buurtgenoten te ontmoeten. Of men meedoet of niet aan activiteiten is een prioriteitskeuze. We proberen contributie zo laag mogelijk te houden. Rabo Clubsupport zou kunnen hebben om nog een mooier jaarprogramma aan te kunnen bieden met gelijkblijvende contributie. Een buurtvereniging hoort als je het ons vraag bij de cultuur van een wijk.
Resultaat:€ 118,74