Rabobank De Kempen

Buurtver. De Boerenkool

Buurtvereniging. Activiteiten organiseren om de buurt bij elkaar te brengen.

Bestedingsdoel

Straatspeeldag. Diverse activiteiten voor de kinderen, zoals springkussen, schminken, zand spelen timmeren. En gezellig bijkletsen door de ouderen.
Resultaat:€ 282,00