Rabobank De Kempen

H.S.V. 't Rietvoorntje

Visvereniging bestemd voor jong en oud.
Organisatie van diverse wedstrijden.
Stimuleren van de vissoort bij de jeugd.
Elke 1e maandag van de maand onderhoud aan de vijver door een groep vrijwilligers

Bestedingsdoel

Verbeteren van de visplaatsen en de kwaliteit van het water
Resultaat:€ 227,58