Rabobank De Kempen

Beugelclub D'N Heuvel

Beugelclub D'n Heuvel. Eén van de 33 beugelverenigingen in Nederland en aangesloten bij de Nederlandse Beugelbond (lid van NOC-NSF). Met zo'n 55 leden spelen we in de diverse competities van de bond. De beugclub in Hoogeloon is als één van de weinige beugelverenigingen gefaciliteerd met 2 officielel wedstrijdbanen. Daarnaast hebben meerdere leden van de Beugelclub functies in de commissies van de Bond.

Bestedingsdoel

Binnen de beugelsport (Nederlandse Beugel Bond, en haar 33 verenigingen) wordt momenteel nagedacht over het innoveren en het voor de toekomst borgen van het wedstrijdmateriaal en -materieel. Beugelclub D'n Heuvel heeft al enkele jaren een actieve rol bij deze innovaties, zoals de tijdelijk kunstgrasbaan in Hoogeloon. Komende jaren zal de beugelclub zich inzetten voor het behoud en innovatie van de beugelbollen.
Resultaat:€ 242,42