Rabobank De Kempen

Biljartvereniging Ons Verzet

Biljartvereniging

Bestedingsdoel

Rabokosten,Contributie en wij zijn een kleine vereniging zonder acties.
Resultaat:€ 9,89