Rabobank De Kempen

BUURTVER. 'BEUGELDREEF'

Onze vereniging telt ongeveer 75 gezinnen over 4 straten. We willen proberen iedereen zowel jong als oud samen activiteiten te organiseren en er aan mee te doen

Bestedingsdoel

We willen graag een groter budget om een keer een duurdere activiteit met de kinderen te doen. (bv met de kinderen naar een binnenspeeltuin of met de grotere kids een keer te gaan schaatsen
Ons budget laat dat nu niet toe. We doen nu iets eenvoudigere en goedkopere activiteiten met ze.
Resultaat:€ 158,32