Rabobank De Kempen

K.B.O. afd. Aalst N.Br.

Dienstverlening en belangenbehartiging van individuele leden. collectieve belangenbehartiging van ouderen. VErtegenwoordiging van de belangen bij overheden en organiseren van sociaal culturele activiteiten.

Bestedingsdoel

Het opzetten van een huiskamer/dagbestedingsproject voor oudere leden die dreigen te vereenzamen.
Resultaat:€ 588,74