Rabobank De Kempen

Jong Nederland

Wij zijn een jeugdvereniging die verschillende avonden in de week een clubavond organiseert voor verschillende leeftijdsgroepen. Knutsel, sport en spel zijn hierin de uitgangspunten om de kinderen een leuke en sociale avond te bieden. Daarnaast organiseren wij verschillende activiteiten door het jaar in, zowel voor de kinderen als voor de gemeenschap.

Bestedingsdoel

Het bedrag dat wij ophalen met de Rabo ClubSupport is voor het aanschaffen van knutsel- & spelmateriaal en voor de verschillende activiteiten die wij organiseren voor de kinderen door het jaar heen, zoals ons jaarlijkse kamp.
Resultaat:€ 316,63