Rabobank De Kempen

Bond van Kempische Recreanten Biljartverenigingen

Wij zijn een bond van Kempische Recreanten Biljartverenigingen. Ieder jaar verzorgen wij een competitie voor deze Kempische Biljartverenigingen. Zowel dames als heren kunnen deelnemen vanaf 55 +. Momenteel hebben wij ruim 600 leden.

Bestedingsdoel

Het mogelijk maken om deel te nemen aan een biljartcompetitie voor recreanten in de Kempen.
Ga naar de website van Bond van Kempische Recreanten Biljartverenigingen
Resultaat:€ 232,53