Rabobank De Kempen

Bridgeclub Multi Colour

gelegenheid geven tot bridgen in competitieverband in de regio.

Bestedingsdoel

aanschaf, onderhoud en vervanging van clubbenodigdheden, zoals brdigemates, computer en spelmateriaal. Promoten voor werving van nieuwe leden.
Resultaat:€ 163,26