Rabobank De Kempen

Buurtvereniging 't Kliekske'

Buurtvereniging 't Kliekske heeft zich het volgende doel gesteld;

"Het tot stand brengen en in stand houden van een goede buurtgemeenschap door middel van diverse activiteiten: o.a. attenties bij geboorte, ziekte, overlijden, vestiging etc. en het stimuleren van diverse activiteiten, medewerking aan dorpsactiviteiten met betrekking tot het bevorderen van het welzijn van de gemeenschap en het onderhouden van contacten met andere groeperingen welke dezelfde doelstellingen nastreven".

Bestedingsdoel

Buurtvereniging 't Kliekske organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen, met als hoogtepunt het jaarlijks terugkerende buurtfeest. Dit feest is de gelegenheid om gezamelijk terug te blikken op al onze activiteiten. Het draait om verbinding tussen jong en oud en tussen de verschillende wijken binnen onze buurtvereniging. Het biedt de kans tot wederzijdse ontmoeting, kortom; hierin komen alle doelstellingen van onze buurtvereniging samen!
Ga naar de website van Buurtvereniging 't Kliekske'