Rabobank De Kempen

C.G.B.

Club Gepensioneerden Brabantia.

Bestedingsdoel

Wij organiseren contactavonden voor gepensioneerde medewerkers van Brabantia, en willen in 2020 ook culturele activiteiten gaan organiseren, zoals museum bezoek en excursies