Rabobank De Kempen

Music On Payday

“Music on Payday” is een muziekfestival in Eersel gericht op de ontmoeting tussen de ondernemer en zijn medewerkers enerzijds en de dorpsgemeenschap anderzijds. Op de vrijdagmiddag van het weekend voor Eersel Kermis (eind juni) steken de Eerselse ondernemers de provinciale weg over en gaan op de Markt het begin van het weekend vieren. Door hun enthousiasme en steun is “Music on Payday” voor het publiek een gratis festival.

Bestedingsdoel

Het verzorgen van een middagprogramma/podium voor en door jongeren tijdens het jaarlijkse festival Music on Payday in Eersel. Tijdens deze middag krijgen diverse muzikale jongeren een podium aangeboden om andere jongeren te inspireren en te vermaken.
Ga naar de website van Music On Payday
Resultaat:€ 356,21