Rabobank De Kempen

Buurtvereniging De Hees

om saamhorigheid van de buurt te verbeteren

Bestedingsdoel

om samen activiteiten te organiseren voor de leefbaarheid te verbeteren