Rabobank De Kempen

Herenaccoord Valkenswaard

Het herenaccoord Valkenswaard is een gezellig mannenkoor met als doel beoefening van mannenkoorzang in de ruimste zin van het woord. Ons motto is: mooie liederen mooi gezongen. We verzorgen regelmatig openbare uitvoeringen voor een breed publiek in Valkenswaard en omstreken. Hiervoor repeteren we wekelijks, vaak met een pianist, onder leiding van een gediplomeerde dirigent.

Bestedingsdoel

Het mede financieren van gratis toegankelijke concerten en uitvoeringen door ons 4-stemmig zingend mannenkoor voor de gemeenschap van Valkenswaard en omstreken.
Ga naar de website van Herenaccoord Valkenswaard
Resultaat:€ 163,26