Rabobank De Kempen

Contaktgroep de Kempen voor alleenstaanden

Contacten leggen door activiteiten voor lotgenoten door gezamenlijk dingen te ondernemen.

Bestedingsdoel

Bijdrage voor sociale activiteiten zoals b.v. fietstochten, excursies, picknick e.d.