Rabobank De Kempen

B.V. De Buitenhoef

Buurtvereniging in een buitenwijk.

Bestedingsdoel

Ondanks grote afstanden tussen buurtgenoten regelmatig organiseren van activiteiten om de saamhorigheid te bevorderen.
Resultaat:€ 207,79