Rabobank De Kempen

Fotogroep Waalre

Onze fotogroep heeft tweewekelijks op woensdag (in de oneven weken) een bijeenkomst in Ontmoetingscentrum ’t Klooster. In de bijeenkomsten worden alleen geprinte foto’s besproken. Deze focus draagt bij aan een kritischer keuze van wat we laten zien. Jaarlijks is er één grote expositie en soms, zoals nu, een specifieke expositie. We sluiten het jaar altijd af met een jaarboekje waarin hoogtepunten zijn beschreven en waarin ieder lid een “beste foto” laat plaatsen.

Bestedingsdoel

We zijn bezig om in de nabije toekomst over te gaan tot tweewekelijkse presentatie van onze foto's op een scherm. Naar verwachting komen de foto's hierbij beter tot hun recht. Wij hopen hiermee ook jongere leden aan te kunnen spreken. Op exposities blijft de presentatie vooralsnog met foto prints.
Ga naar de website van Fotogroep Waalre