Rabobank De Kempen

Damesclub 1990

damesclub van 150 leden

Bestedingsdoel

eenmaal per maand een gezellige avond verzorgen voor iets oudere dames met o.a muziek, kienen,
met Kerst koffietafel en soms een informatief programma.
Resultaat:€ 282,00